Bestuur


BESTUUR

WANDELCLUB PAUL GERARD BERINGEN   Voorzitter en penningmeester

   Marc Molenberghs

   Langevondersstraat 19

   2440   Geel                                                     0477 49 39 09

   e-mail: molenberghsmarc@hotmail.com   Ondervoorzitter

   Eric Nijs

   Broekwijerweg 33

   3580   Beringen                                             0498 36 61 11

   e-mail: nijs.eric@telenet.be   Secretaris

   Gerard Vandevoort

   Kerkplein 7 bus 1

   3582 Beringen                                               011 42 46 79             0495 92 72 17

   e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be


REDACTIE CLUBBLAD en WEBSITE


   Guy en Nicole Claes-Lornoy       e-mail: guy5.claes@telenet.be

   (clubblad en website)


   Paul en Veerle Wuyts-Borzee    e-mail:  wuytsp@telenet.be

   (clubblad)                                                          vborzee@telenet.be               Bank:                           IBAN BE47 7310 5327 3280

                                                     BIC KREDBEBB

                                                     Wandelclub Paul Gerard BeringenOPMERKING:

De omschakeling op 1 januari 2022 van vzw naar feitelijke vereniging is een gevolg van het opheffen van de vzw.  Dit laatste was dan weer een gevolg van de aanvankelijke beslissing – op advies van Wandelsport Vlaanderen – om over te schakelen van Wandelclub naar Wandelgroep.  Achteraf bleek die omschakeling dan toch niet nodig en werd geopteerd om Wandelclub Paul Gerard Beringen te worden (zonder vzw dus).

Alle gegevens van de Wandelgroep werden dan ook door Wandelsport Vlaanderen terug omgezet naar Wandelclub.