Home

 

Wandelclub

Paul Gerard Beringen vzw

Historiek :

 

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool”* contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden oudercomité en personeelsleden, en opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio. Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven het doopvont gehouden.

Ze kreeg de naam “Wandelclub Paul Gerard Beringen". De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandelfederatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten).

 

 

Enkele markante feiten :

 

  • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,+/- 16 km ondergronds wandelen tussen de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
  • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechtsdeurwaarder, Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 Km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
  • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers.
  • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
  • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met 5.168 deelnemers.

 

Nu organiseren we 10 wandelingen per jaar en krijgen gemiddeld, op jaarbasis, meer dan 10.000 deelnemers over de vloer.

 

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven op degelijk onderwijs.

Voorzitter / Penningmeester :

Marc Molenberghs Langevondersstraat 19 2440 Geel gsm : 0477/493909

e-mail: molenberghsmarc@hotmail.com

 

Ondervoorzitter :

Ivo Timmermans Oude Straat 20 3560 Lummen Tel : 011/427927 gsm : 0495/128870

e-mail: ivotimmermans@skynet.be

 

Secretariaat :

Maria Nijs Noord-Ooststraat 21 3582 Beringen gsm : 0475/328844

e-mail : info@wpgberingen.be

 

Afgevaardigde Sportraad :

Gerard Vandevoort Kerkplein 7 Bus 1 3582 Beringen tel : 011/424679 gsm : 0495/927217

e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be

 

Bestuurslid : Ceyssens Nelly Kerkplein 7 Bus 1 3582 Beringen tel : 011/424679

WPG Beringen 2017 © All Rights Reserved